Pavel Macko

Stará politika zlyhala, poďme to robiť lepšie.

Pavel Macko

Pavlov príbeh

Pavel Macko je expert na obranu a bezpečnosť s 35-ročnou praxou. Vyštudoval vojenskú akadémiu a vedeckú ašpirantúru získal v Brne, je absolventom Univerzity národnej obrany USA vo Washingtone. Má bohaté odborné a technické vedomosti a prax, manažérske aj veliteľské skúsenosti zo všetkých stupňov velenia.

Zastával vysoké veliteľské a štábne funkcie doma a v medzinárodných štáboch. Počas kariéry bol veliteľom celoarmádnej logistiky, zástupcom veliteľa pozemných síl, náčelníkom štábu pre operácie GŠ a zástupcom náčelníka Generálneho štábu.

Presadzoval inovatívny výcvik doma aj v zahraničí. Bol nasadený v operácii ISAF a viedol medzinárodný štáb, ktorý riadil operácie v rámci celého Afganistanu. Bol zástupcom náčelníka štábu pre podporu spojeneckého veliteľstva pozemných síl aj veliteľom jednej z hlavných súčastí síl reakcie NATO, kde velil implementácii novej koncepcie logistickej podpory operácií NATO.

Bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO a velil spojeneckému veliteľstvu – Výcvikovému centru spoločných síl NATO. Riadil prípravu prvých dvoch príspevkov SR do bojových skupín EÚ a súčasne bol dezignovaný zástupca veliteľa operačného veliteľstva EÚ. Je častým aktívnym účastníkom medzinárodných konferencií o bezpečnosti a obrane.

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné