Lucia Štasselová

Stará politika zlyhala, poďme to robiť lepšie.

Lucia Štasselová

Luciin príbeh

Lucia Štasselová je presvedčená o tom, že sa všetci navzájom potrebujeme a sme odkázaní na vzájomnú spoluprácu. Verí, že sa veci sa vždy dajú meniť k lepšiemu. 

V roku 1995 spoluzakladala Nadáciu pre deti Slovenska, pod jej vedením sa z nej stala najväčšia a najznámejšia grantová nadácia na pomoc deťom a mladým na Slovensku. Je iniciátorkou zbierkovej kampane Hodina deťom, rozbehla projekt Vzdelávacieho centra presadzujúceho inovatívne trendy vo vzdelávaní. 

Bola predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty, venovala sa poradenstvu v oblasti fundraisingu, pracovala ako fundraiserka pre Saleziánov Don Bosca. Bola tiež riaditeľkou Nadácie Pomoc druhému, ktorá pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou a ich rodinám integrovať sa do spoločnosti.

Je členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu. Založila a koordinuje aktivity Kolégia pamäti národa pri občianskom združení Post Bellum. Od roku 2014 pôsobí v komunálnej politike, je poslankyňa v Ružinove aj v hlavnom meste za Ružinov. V roku 2018 bola druhýkrát zvolená do mestského zastupiteľstva Bratislavy, stala sa námestníčkou primátora pre oblasť sociálnych vecí a rozvoj dostupného nájomného bývania.

Vyštudovala architektúru na FA STU v Bratislave. Má päť detí a deväť vnúčat, žije v Marianke pri Bratislave.

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné